M?l bys zájem pozorovat pár p?i hrátkách?

Aktuální cena 1.00 CZK
M?l bys zájem pozorovat pár p?i hrátkách? To?it, ?i fotografovat? Zcela podle svého? Pak bys m?l p?ihodit na tuto aukci!
Jestli se ti tato p?edstava zamlouvá, jsi na naší adrese zcela správn?… máme a dáme ti náš ?as!!!
M? je 35 let, mám plné a bujné poprsí.¨
Mému p?íteli je 37 let, má vyrýsovanou postavu, m??í 175 cm a váží 90 kg…!
Oba jsme Bi… a ?ídíme se motem – m?žeme vše, nemusíme nic!
Sch?zka se bude odehrávat u m? ?i na hotelu… Když bychom se m?li sejít u tebe, pak si ú?tuji 20 k? za km extra!
M?žeš to?it, po?izovat fotografie a p?ípadn? se k nám i p?ipojit!
Sejdeme se do týdne od ukon?ení aukce!
P?eji mnoho zábavy p?i sázení v naší aukci!

Možnosti doručení

Náklady

0.00 CZK

Poznámka prodejce